Gunstige voorwaarden voor “eeuwigdurende erfpacht”

Indien uw woning een recht van erfpacht is en de gemeente Amsterdam hoofdgerechtigde is van de grond, willen wij u hierbij, wellicht ten overvloede, informeren over de overstap naar een nieuwe vorm van erfpacht: de “eeuwigdurende erfpacht”, die dit jaar onder gunstige voorwaarden kan plaatsvinden.

Euro geldbiljetten
Nieuws
Datum: 26-11-2019

Eeuwigdurende erfpacht in het kort.
Er zijn geen tijdvakken meer. De canon wordt bij de overstap nog maar één keer berekend en voor eens en altijd vastgezet.  U mag als huiseigenaar zelf bepalen of u wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Overstappen is dus altijd vrijwillig en kan op ieder gewenst moment

Mogelijkheden eeuwigdurende erfpacht:

  1. Canon eeuwigdurend vastzetten. Jaarlijkse canon betaling, jaarlijkse aanpassing aan de inflatie. Op een later tijdstip nog mogelijk om alsnog te kiezen voor afkopen.
  2. Canon in één keer vooruitbetalen (afkopen). U betaalt na het betalen van de afkoopsom nooit meer canon.

Indien u vóór 1 januari 2020 een aanbieding voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht bij de gemeente Amsterdam aanvraagt, gelden gunstige voorwaarden, waaronder: 

  • bepaling van de kosten voor uw toekomstige erfpacht alleen dit jaar nog op basis van de WOZ-waarde met peildatum 2014 of 2015 (de laagste van die twee);
  • er geldt een overstapkorting. Deze korting is alleen nog dit jaar verhoogd van 25 naar 35%.

Via de link www.amsterdam.nl/kenjeerfpacht kunt u met uw DigiD inloggen in het Overstapportaal en de aanbieding aanvragen. Na aanvraag van de aanbieding heeft u de mogelijkheid om een afweging te maken over een eventuele overstap naar eeuwigdurende erfpacht, rekening houdend met de aangeboden eenmalige korting en gebaseerd op een lagere WOZ-waarde. Het aanvragen van een aanbieding brengt geen verplichtingen met zich mee. U kunt ook besluiten niks met de aanvraag te doen en alles bij het oude te laten.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam via de volgende link: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht.

Wij zouden u in ieder geval adviseren de aanbieding bij de gemeente aan te vragen. Indien u hierbij hulp nodig heeft, of geadviseerd zou willen worden over de aanbieding die heeft ontvangen, kunnen wij u hierbij natuurlijk van dienst zijn.
 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.